Η Δράση της Καλής Θέλησης

Η καλή θέληση είναι η απλούστερη έκφραση της αληθινής αγάπης και η πλέον κατανοητή. Η χρήση της καλής θέλησης, σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, μπορεί να κατευθύνει τη νοημοσύνη σε εποικοδομητικά μονοπάτια. Όπου είναι παρούσα η καλή θέληση, τα τείχη της χωριστικότητας και της παρερμηνείας καταρρέουν.

Η παγκόσμια αυτή καλή θέληση, όταν εδραιωθεί πραγματικά και οργανωθεί ορθά, θα αποτελέσει την αναγκαία προετοιμασία για την αποκάλυψη, διότι αυτή θα είναι μια πλανητική αποκάλυψη που θα αφορά όλους τους ανθρώπους παντού στον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, ακόμα και σήμερα, την ανάγκη εξόδου από την φυλακή της ιδιοτέλειας και της εισόδου στην ελευθερία της συλλογικής ευκαιρίας και ο παράγοντας ο οποίος θα υλοποιήσει αυτή την ανάσταση είναι η καλή θέληση.

Όταν η καλή θέληση εκφραστεί κι οργανωθεί, αναγνωριστεί και χρησιμοποιηθεί, τα παγκόσμια προβλήματα όποια και αν είναι αυτά, θα βρουν γρήγορα τη λύση τους. Όταν η καλή θέληση αποτελέσει έναν πραγματικό κι ενεργό παράγοντα των ανθρώπινων υποθέσεων, θα οδηγηθούμε σε μια πληρέστερη και πλουσιότερη κατανόηση της φύσης της αγάπης και σε έκφραση μιας ανώτερης όψης αυτής της θείας αγάπης. Όταν η καλή θέληση εξαπλωθεί στους ανθρώπους, θα εδραιωθούν οι ορθές ανθρώπινες σχέσεις και θα αναδυθεί ένα ανανεωμένο πνεύμα εμπιστοσύνης, καλοπιστίας και κατανόησης.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε πως η ανάπτυξη της καλής θέλησης στον κόσμο είναι απαραίτητα μια αργή και σταδιακή διαδικασία. Το ακριβώς αντίθετο μπορεί να συμβεί εφόσον οι άνδρες και οι γυναίκες που διαπνέονται πραγματικά από καλή θέληση και είναι απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις, αναζητήσουν ο ένας τον άλλο κι εργαστούν μαζί για τη διάδοσή της.

Αναρίθμητες χιλιάδες ανδρών και γυναικών καλής θέλησης υπάρχουν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Πρέπει να εξευρεθούν, να προσεγγιστούν και να έρθουν σε επαφή. Να εργαστούν για να δημιουργήσουν μια κατάλληλη ατμόσφαιρα, τόσο στις παγκόσμιες υποθέσεις, όσο και στις κοινότητές τους. Πρέπει να αντιληφθούν ότι ενωμένοι είναι πανίσχυροι κι ότι μπορούν να εκπαιδεύσουν και να διαφωτίσουν την κοινή γνώμη, έτσι ώστε η διεθνής προσέγγιση στα παγκόσμια προβλήματα να είναι δίκαιη, ορθή και σε συμφωνία με το θείο σχέδιο.

Οι άνθρωποι της καλής θέλησης πρέπει να κινητοποιηθούν και να αρχίσουν να δρουν. Από τις προσπάθειές τους εξαρτάται το μέλλον της ανθρωπότητας. Αριθμούν σε εκατομμύρια και όταν οργανωθούν και δραστηριοποιηθούν θα αποτελέσουν ένα τεράστιο τμήμα των συνειδητοποιημένων πολιτών. Μέσα από τη σταθερή, συνεπή και συστηματική εργασία των ανθρώπων καλής θέλησης θα επέλθει η παγκόσμια ενότητα.

Αποσπάσματα από τα βιβλία:
«Οι Ακτίνες και οι Μυήσεις»
«Τα Προβλήματα της Ανθρωπότητας»
Αλίκης Μπέιλι, Εκδόσεις Lucis Press