Γιατί «Κοσμική Συνείδηση»

Αρκετοί αναρωτιούνται γιατί επιλέχθηκε το όνομα «Σχολή Κοσμικής Συνείδησης». Μέσω της ονομασίας θελήσαμε να προσδιορίσουμε τον τελικό σκοπό αλλά και το εύρος της παρεχόμενης διδασκαλίας, καθώς ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να περάσει από διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης και να προσεγγίσει εκείνη την ύψιστη συνειδητότητα που αποκαλούμε «Κοσμική Συνείδηση».

Από την άποψη της εσωτερικής φιλοσοφίας, η συνείδηση σχετίζεται ουσιαστικά με την ίδια τη δημιουργία του Σύμπαντος και αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα τόσο της ενελικτικής όσο και της εξελικτικής πορείας του Κόσμου. Στο καθοδικό μονοπάτι της ενέλιξης η συνείδηση ακολουθεί μια πορεία «περιορισμού», από το ευρύτερο προς το στενότερο, καταλήγοντας να ενυπάρχει και στο τελευταίο κύτταρο του εκδηλωμένου Σύμπαντος. Ενώ αντίστροφη είναι η εξελικτική της πορεία, διότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα ταξίδι ανόδου και επιστροφής προς την Αρχική Πηγή, δηλαδή μια διαδικασία εμπλουτισμού και διεύρυνσης μέχρι την τελική της απορρόφηση από την Μονάδα. Σύμφωνα με την εσωτερική θεώρηση, η συνείδηση διαπερνά και εισδύει στο καθετί, και θεωρείται η ουσία της ζωής των πάντων. Συνδέεται εννοιολογικά με ό,τι στις διάφορες παραδόσεις αποκαλούμε «ατομικότητα» ή «ψυχή».

Το εκάστοτε επίπεδο συνείδησης κάθε οργανισμού, οργανικού ή ανόργανου, απλού ή σύνθετου, είναι εκείνο που καθορίζει τη λειτουργία του. Συνεπώς, η πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης είναι άμεσα συσχετισμένη με τον βαθμό συνειδητότητας στον οποίο βρίσκεται, είτε πρόκειται για το άτομο είτε για την κοινωνία ολόκληρη. Το συνειδησιακό επίπεδο είναι εκείνο που σε τελική ανάλυση προσδιορίζει αυτό που αποκαλούμε πολιτισμό και που στην εκάστοτε χωροχρονική στιγμή έχει τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Ανάλογα, λοιπόν, με τον προσανατολισμό της εσωτερικής εκπαίδευσης επιδιώκονται και τα σχετικά συνειδησιακά αποτελέσματα. Σε όλες τις εποχές τα πρωτοπόρα πνεύματα της ανθρωπότητας χαρακτηρίζονταν πάντοτε για τη διευρυμένη συνειδητότητά τους και υπήρχαν μυστηριακές σχολές και μυήσεις που αποσκοπούσαν στην αφύπνιση συγκεκριμένων όψεων της ανθρώπινης συνείδησης. Μέχρι και σήμερα, ο θεμελιώδης ρόλος της εσωτερικής εκπαίδευσης είναι να προσφέρει τα εφόδια εκείνα που θα βοηθήσουν κάθε αναζητητή να γνωρίσει τα εσωτερικά του περιεχόμενα και να βαδίσει σε ευρύτερα συνειδησιακά μονοπάτια.

Πέρασαν χιλιάδες χρόνια προκειμένου ο άνθρωπος να μετατοπιστεί από την αγελαία συνείδηση στη συνείδηση του εαυτού. Η προσπάθεια επίτευξης αυτοσυνείδησης συνιστά μέχρι και σήμερα ένα σημαντικό στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης, καθώς η αυτοσυνείδηση περνά από διαβαθμίσεις που κυμαίνονται από την αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος έως και τη βαθύτερη γνώση του εαυτού, την επίγνωση της Ατομικότητας, επίγνωση του Μικρόκοσμου, που αποτελεί μια μικρογραφία του ίδιου του Σύμπαντος.

Η έναρξη της εποχής του Υδροχόου έδωσε το έναυσμα για μια ακόμη συνειδησιακή μετατόπιση -από το ατομικό στο συλλογικό. Υπάρχουν σχολές εσωτερικής εκπαίδευσης που επικεντρώνονται στη δόμηση της συλλογικής συνείδησης, που ξεπερνά την αυτογνωσία. Εργάζονται για την επίτευξης της συνειδητότητας εκείνης που υπερβαίνει το «εγώ» και αντιλαμβάνεται το «εμείς», τη σύνδεση και την αλληλεξάρτηση του ατόμου με το σύνολο της ανθρωπότητας. Είναι άξιο παρατήρησης να διαπιστώνουμε ότι τα πάντα στον πλανήτη έχουν έρθει πιο κοντά, σαν να έχουν μειωθεί όλες οι αποστάσεις, παρότι η ιδέα της εσωτερικής ενότητας με το σύνολο απέχει ακόμη από την πραγμάτωσή της. Πάντως, όλο και περισσότερο υπερισχύει η ιδέα πως όλοι μαζί αποτελούμε μια αλληλεπιδρώσα κοινότητα επάνω στη Μητέρα Γη που μας φιλοξενεί, και βαθμιαία αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε κανένα κυριαρχικό δικαίωμα επάνω σε αυτήν ή στα υπόλοιπα βασίλεια που την κατοικούν.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια κάτι νέο έχει αρχίσει να απλώνει την ακτινοβολία του παγκόσμια. Μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων από διάφορα μέρη της Γης ξεκίνησε να εργάζεται επάνω σε αυτό που εσωτερικά θεωρείται το επόμενο συνειδησιακό άλμα της ανθρωπότητας. Προσανατολίζονται προς τις περιοχές εκείνες που ξεπερνούν τα όρια του πλανήτη και βάζουν τα θεμέλια για την οικοδόμηση μιας συνείδησης που θα χαρακτηρίζεται από την επίγνωση ότι η Γη, με το σύνολο όλων των εξελικτικών βασιλείων της, αποτελεί μια ενσυνείδητη οντότητα που εξελίσσεται σ’ ένα Κοσμικό πλαίσιο, ως τμήμα ενός εξελισσόμενου ηλιακού συστήματος, που με τη σειρά του πορεύεται στην εξέλιξή του ανάμεσα σε εκατομμύρια άστρα του γαλαξία μας.

Μέσα από ένα τέτοιο πλαίσιο εργασίας και εκπαίδευσης επιδιώκεται η μετατόπιση του κέντρου βάρους της συνείδησης από το πλανητικό σε Κοσμικά επίπεδα. Η αδιάλειπτη και σταθερή εσωτερική εξάσκηση, προσανατολισμένη προς αυτά τα δυσθεώρητα συνειδησιακά ύψη, ανοίγει βαθμιαία νέους ορίζοντες και είναι δυνατόν η ατομική συνείδηση να προσεγγίσει τις περιοχές του Μακρόκοσμου, επιτρέποντάς μας να κάνουμε λόγο για Κοσμική συνείδηση. Δηλαδή, για τη συνειδητότητα εκείνη που παρέχει επίγνωση της διασύνδεσης όλων των εξελίξεων σε ένα συνειδησιακό δίκτυο που ενώνει τα πάντα και αλληλεπιδρά στο Σύμπαν.

Αυτός είναι ο συνειδησιακός δρόμος που ακολουθεί η συγκεκριμένη σχολή και γι’ αυτό ονομάστηκε σχολή Κοσμικής Συνείδησης. Προσφέρει σε κάθε αναζητητή τα εφόδια εκείνα που θα τον βοηθήσουν να διαβεί όλες τις συνειδησιακές βαθμίδες, από το πρωταρχικό στάδιο της μελέτης και έρευνας του εαυτού, μέχρι τα επίπεδα της αυτεπίγνωσης και της συλλογική συνειδητότητας, προκειμένου η συνείδηση να ανοίξει τα φτερά της προς την κοσμική αντίληψη της εξέλιξης.

Συνεπώς, όταν αναφερόμαστε στην Κοσμική Συνείδηση, κάνουμε λόγο για το επόμενο συνειδησιακό άλμα που οφείλει να κάνει η ανθρωπότητα στο σύνολό της. Οι πρωτοπόροι αναζητητές κάθε περιόδου είναι εκείνοι που μπορούν να εργαστούν βάζοντας τα θεμέλια για τη συλλογική μετάβαση σε αυτό το επίπεδο.