Ο Εξελικτικός Ρόλος του Ανθρώπου στη Γη

Duncan, John, 1866-1945; The Riders of the Sidhe

Ο πλανήτης μας αποτελεί ένα ενιαίο εξελισσόμενο σύστημα, έναν ζωντανό οργανισμό μέσα στον οποίο κάθε μορφή ζωής διαδραματίζει τον δικό της ιδιαίτερο ρόλο, όπως ακριβώς κάθε ζωτικό όργανο στο σώμα μας έχει τη δική του λειτουργία. Τα πάντα πάνω στη Γη διατηρούν μια βαθιά συνάφεια, γεγονός που πλέον καταδεικνύεται έντονα από την επιστημονική κοινότητα και επισημαίνεται με δραματικούς

More