Άνθρωπος και Σύμπαν

anthropos kai sympan

Ο άνθρωπος είναι Απειροσύνη. Όταν γνωρίσουμε τον άνθρωπο θα γνωρίσουμε τον Κόσμο. Ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα αντίγραφο του Κόσμου, αλλά ένας ζωντανός καθρέφτης όλων όσων συμβαίνουν στον Κόσμο. Στο μέλλον ο άνθρωπος θα είναι ικανός να χρησιμοποιεί τη ζωντανή ανθρώπινη μορφή για να προβλέπει επερχόμενα γεγονότα στον πλανήτη και στον Κόσμο.