Άνθρωπος και Σύμπαν

Ο άνθρωπος είναι Απειροσύνη. Όταν γνωρίσουμε τον άνθρωπο θα γνωρίσουμε τον Κόσμο. Ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα αντίγραφο του Κόσμου, αλλά ένας ζωντανός καθρέφτης όλων όσων συμβαίνουν στον Κόσμο. Στο μέλλον ο άνθρωπος θα είναι ικανός να χρησιμοποιεί τη ζωντανή ανθρώπινη μορφή για να προβλέπει επερχόμενα γεγονότα στον πλανήτη και στον Κόσμο.

Ο άνθρωπος είναι το πιο ευαίσθητο όργανο που φτιάχτηκε ποτέ στο Σύμπαν, αν και ο νους του καταγράφει μόνο ένα μικρό μέρος όλων εκείνων των εντυπώσεων που προέρχονται από Κοσμικά γεγονότα και αντανακλώνται στον καθρέφτη της αιθερικής, αστρικής και νοητικής μορφής του. Τα κύτταρα, τα άτομα, τα όργανα, οι αδένες, τα αιθερικά κέντρα, το κυκλοφοριακό και το νευρικό σύστημα, όλα αντανακλούν διαφορετικά συμβάντα που διαδραματίζονται στον Κόσμο. Όλες αυτές οι εντυπώσεις μπορούν να παρατηρηθούν στην ηλεκτρομαγνητική σφαίρα του ανθρώπου σαν σε καθρέφτη. Μπορεί κανείς να δει πύρινες εστίες και γραμμές να τη διατρέχουν με πολλαπλούς σχηματισμούς.

Όταν ο άνθρωπος κατακτήσει τη συνείδηση του μυημένου, θα είναι ικανός να μεταφράζει τη γλώσσςα αυτών των πύρινων εκδηλώσεων και με αυτό τον τρόπο να επικοινωνεί με τον Κόσμο, δίνοντας στον Κόσμο τη δυνατότητα να αυτοεκπληρωθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εξελίσσει την ικανότητά του να καταγράφει εντυπώσεις που έρχονται από τον Κόσμο, καθώς ξεδιπλώνει τη συνείδησή του προς την Απειροσύνη και εξαγνίζει τη φύση του με το πυρ της προσπάθειας.

Στο μονοπάτι της Κοσμικής εξέλιξης έρχεται μια στιγμή όπου ο Κόσμος ακτινοβολεί σε μεγάλο βαθμό μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος λέει «Είμαι ένα με τον Κόσμο και η καρδιά μου είναι η καρδιά του «Κόσμου».

Η ανθρώπινη αύρα είναι η οθόνη που πάνω της βλέπουμε το αποτέλεσμα των λειτουργιών ευαίσθητων «ηλεκτρονικών λυχνιών»…Κάθε όργανο, κάθε σύστημα, κάθε αδένας, κάθε κέντρο στον άνθρωπο αποτελείται από ένα σύνολο λυχνιών που έχουν διαφορετικές ικανότητες στην καταγραφή και την αντανάκλαση των γεγονότων στον πλανήτη και στον Κόσμο. Ο άνθρωπος συνήθως δεν έχει επίγνωση του γεγονότος, εξαιτίας της εστίασης της συνείδησής του. Η συνείδηση του ανθρώπου συνήθως δεν είναι εστιασμένη ή εστιάζεται πάνω στα «παιχνίδια» του, αλλά η ομορφιά του ανθρώπινου όντος είναι ότι υπάρχει σαν ένας καθρέφτης του Κόσμου ανεξάρτητα από την έλλειψη της καταγράφουσας συνείδησής του. Θαυμάζουμε που οι αρχαίοι λάτρευαν το μυστήριο του ανθρώπου στην ανθρώπινη μορφή!

Πολλές καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής μπορεί να είναι το αποτέλεσμα Κοσμικής αναταραχής, πάνω στην οποία ο άνθρωπος δεν έχει κανένα έλεγχο. Στο μέλλον θα είναι δυνατό να προβλέπουμε πλανητικές διαταραχές, πυρκαγιές, λιμούς, καιρικές συνθήκες και επιδημίες παρατηρώντας απλώς τις ηλεκτρομαγνητικές σφαίρες του ανθρώπου πάνω στις οποίες θα ανακλώνται Κοσμικές αναταραχές καταγραμμένες από την καρδιά, τον εγκέφαλο, τους αδένες και τα κέντρα και οι οποίες θα προβάλλονται στην οθόνη της αύρας. Ο άνθρωπος, λοιπόν, είναι ο καθρέφτης των Κοσμικών γεγονότων και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις συνέπειες των κυμάτων πίεσης που έρχονται από τον Κόσμο.

Στο μέλλον, όταν ο άνθρωπος μάθει περισσότερα γύρω από το λεπτό μηχανισμό που διαθέτει, και συνειδητά καταγράφει και ερμηνεύει τις εντυπώσεις που φτάνουν σε αυτόν, θα είναι ικανός να μετουσιώσει και να μεταμορφώσει αυτές τις εντυπώσεις και να τις χρησιμοποιήσει για να διευρύνει τη συνείδησή του, για να βελτιώσει την υγεία του και τις κοινωνικές συνθήκες, για να διεισδύσει στα βαθύτερα επίπεδα επίγνωσης που θα του επιτρέψουν να χειρίζεται τους νόμους και τις ενέργειες του Κόσμου για να προάγει το σκοπό της Δημιουργίας. Ένα τεράστιο κύμα στον ωκεανό είναι μεγάλη καταστροφή για ορισμένους ανθρώπους, αλλά είναι ευχαρίστηση για έναν έμπειρο στο σέρφιγκ.

Είναι πια καιρός να καταγράφουμε καθημερινά όλα τα ασυνήθιστα αισθήματά μας. Καταγράφοντάς τα θα οξύνουμε την ευαισθησία μας στην καταγραφή εντυπώσεων και τελικά θα είμαστε ικανοί να μεταφράζουμε το μήνυμα των αισθημάτων και να προβλέπουμε τις μελλοντικές μας δράσεις. Έτσι θα βρεθούμε πιο κοντά στον Κόσμο και ο Κόσμος θα καταγράφεται πιο καθαρά μέσα μας και θα μας οδηγεί στο μονοπάτι προς την Απειροσύνη.

Ο άνθρωπος είναι Απειροσύνη και ο Κόσμος είναι ένας θαυμάσιος, Μεγάλος Ουράνιος Άνθρωπος. Ο Κόσμος επηρεάζεται από την κατάσταση του ανθρώπου και αυτός μοιράζεται στο δικό του επίπεδο όλα όσα συμβαίνουν στον Κόσμο. Μια έκρηξη στον Κόσμο μπορεί να εκδηλωθεί σαν μνια επιδημία ή να φέρει κύματα συναισθηματικής και νοητικής διαταραχής με τις φυσικές τους αντιστοιχίες. Από την άλλη, ο σχηματισμός ενός συστήματος στο Διάστημα φέρνει χαρά, δημιουργικότητα και ένα πνεύμα συνεργασίας στις καρδιές εκείνων που στοχεύον στη βελτίωση του συνόλου της Ζωής.

Στον πυρήνα κάθε ανθρώπου βρίσκεται ένα σπέρμα, το σπέρμα του Κοσμικού Ανθρώπου, ένα ιερό καταφύγιο.

Χαρούτ Τορκόμ Σαραϊνταριάν 
Κόσμος Μέσα στον Άνθρωπο
Πνευματικός Ήλιος, Αθήνα 1987