Ιστορία της Καββάλα

The Creation of Man by Michelangelo Sistine Chapel

Η Καββάλα θεωρείται η καρδιά της Δυτικής Μυστηριακής Παράδοσης και συνιστά το θεμέλιο λίθο για την εσωτερική ανάπτυξη του ανθρώπου. Στο διάβα των αιώνων εκφράστηκε με ποικίλους τρόπους ανάλογα με τον τόπο, το χρόνο, την ιδιοσυγκρασία και το εξελικτικό επίπεδο των ανθρώπων. Επηρέασε και επηρεάστηκε από πολλούς λαούς και πολιτισμούς, από τη μακρινή προϊστορία έως και τη σύγχρονη εποχή. Η Έλενα Πέτροβνα Μπαβάτσκι αναφέρει