Για την Τόλμη

-Τόλμη! Θα πρέπει κανείς να την κατανοήσει σαν μια ανήκουστη επίτευξη; Δε θα πρέπει η τόλμη να είναι το καθημερινό φαγητό και το ένδυμα κάθε σκέψης; Δε θα πρέπει οι τοίχοι της φυλακής να γίνουν διαφανείς; Και η σφραγίδα του μυστικού κυλίνδρου δε θα λιώσει για κείνον που τολμά;
 

Συμβουλεύοντας την τόλμη, προσφέρουμε τον απλούστερο δρόμο. Η καρδιά γνωρίζει την αλήθεια αυτού του δρόμου. Προς το παρόν δεν μπορεί να υποδείξει κανείς κανέναν άλλο.

Επιδείξτε τόλμη!

Θα σας ρωτήσουν: «Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να τολμήσετε;»

Απαντήστε, «Τολμάμε με το δικαίωμα της εξέλιξης. Το δικαίωμα της εξέλιξης είναι χαραγμένο με φλόγα μέσα στην καρδιά μας. Δεν μπορείτε να μας αρνηθείτε την αλήθεια του αμετάτρεπτου της ανόδου. Μέσα στο πλήθος και στη μοναξιά, γνωρίζουμε το αναφαίρετο δικαίωμά μας. Μπορούμε να βεβαιώσουμε πως μονάχα ο τυφλός δεν αντιλαμβάνεται την κατεύθυνση της εξέλιξης. Αλλά όταν η πύλη της γνώσης διαγράφεται καθαρά, δεν είναι δύσκολο να βγούμε από το σκοτάδι».

Δ. Μορύα, Άγκνι Γιόγκα