Για τις Δυνάμεις του Ασυνείδητου

dynameis _asyneiditou_fi

Στο άτομο όπως και στο κράτος, η ολοκληρωτική άποψη αρνείται τις βασικές ελευθερίες σε ένα μέρος του συνόλου. Ένα τμήμα διεκδικεί όλη τη δύναμη και όλα τα πλεονεκτήματα για τον εαυτό του, ενώ ουσιαστικά σκλαβώνει ή τιμωρεί τα άλλα τμήματα, αν αυτά δε συμφωνούν να υποστηρίξουν το κυρίαρχο στοιχείο.

Η μονόπλευρη ψυχολογική ανάπτυξη

More