Αμφιάραος και Αμφιαράειον

amfiar_F

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Αμφιάραος ήταν ο γιος του Οικλή και της Υπερμνήστρας, κόρης του Θεστίου[1][2][3]. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλους μύθους, λέγεται ότι ήταν άμεσος απόγονος του Απόλλωνα. Η καταγωγή του από τον Απόλλωνα, σε μεταγενέστερους μύθους υποδηλώνει τις ικανότητές του να βλέπει το μέλλον και να θεραπεύει τους ανθρώπους[4]. Από την πλευρά του πατέρα του,