Όροι Χρήσης

Ο παρών ιστότοπος τέθηκε σε λειτουργία από τον Φιλοσοφικό Σύλλογο «Ιάμβλιχος». Παρακάτω αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του ιστότοπου.

Η είσοδος και η χρήση του δικτυακού τόπου υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και τις όποιες τροποποιήσεις τους.

  1. Περιήγηση στον ιστότοπο

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να περιηγείται ελεύθερα στις σελίδες αυτού του ιστότοπου, με την προϋπόθεση να ακολουθεί τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη.

  1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για χρήση όλων των πληροφοριών του ιστότοπου ο χρήστης είναι απαραίτητο να δημιουργεί λογαριασμό, στον οποίο θα αναγράφονται όλα τα αληθινά του στοιχεία, μαζί με αληθινές διευθύνσεις, τόσο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όσο και ταχυδρομικής. Κάθε ψευδής δήλωση είναι δυνατόν να επιφέρει τη διαγραφή οποιουδήποτε λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι ατομικοί κωδικοί πρόσβασης στον λογαριασμό είναι απόρρητοι και δεν τους γνωρίζει κανείς άλλος πέρα από τον ίδιο τον χρήστη, που είναι και υπεύθυνος για τη φύλαξή τους.

Ο φιλοσοφικός σύλλογος έχει στην κατοχή του τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο χρήστης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή αποστολής φακέλων – διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – τηλέφωνα) και είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία τους με την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

Κάθε χρήση ή επεξεργασία όλων των δεδομένων που σχετίζονται με τους συνεργαζόμενους χρήστες και γίνεται από τον φιλοσοφικό σύλλογο, συμβαδίζει αποκλειστικά με όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ. Επομένως, μπορεί ο χρήστης να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται, όπως να ενημερωθεί για τα δεδομένα που φυλάσσονται, να περιορίσει την επεξεργασία τους ή να αντιταχθεί ή ακόμη και να τα διορθώσει ή να τα διαγράψει, επικοινωνώντας με τον σύλλογο. Βεβαίως, διατηρεί το δικαίωμα να επανεγγραφεί με νέο λογαριασμό.

Ωστόσο, και ο ίδιος ο φιλοσοφικός σύλλογος διατηρεί το δικαίωμά του να επιτρέψει ή όχι την πλήρη χρήση από τον χρήστη, καθώς τα δεδομένα αυτά μπορεί να τα θεωρεί απαραίτητα για την συνεργασία.

Ο φιλοσοφικός σύλλογος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τους χρήστες του ιστότοπου προκειμένου να τους ενημερώσει για θέματα που τους ενδιαφέρουν ή για τις δράσεις του. Για τον σκοπό αυτό αποστέλλει μέσω της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης ενημερωτικά δελτία ή άλλα σχετικά κείμενα, αφού προηγουμένως οι ίδιοι έχουν χορηγήσει ρητή ηλεκτρονική συναίνεση. Εννοείται πως οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να επιλέξουν να σταματήσει η αποστολή των μηνυμάτων μέσω του συστήματος διαγραφής της εγγραφής τους.

Ο φιλοσοφικός σύλλογος χρησιμοποιεί cookies (εκείνα τα μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη και πιο προσωποποιημένη περιήγηση του χρήστη) και γι’ αυτό ο χρήστης στην αρχική του επίσκεψη στον ιστότοπο ενημερώνεται σχετικά και καλείται να συναινέσει στην αποθήκευσή τους, όλων ή μόνο όσων είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας του. Τα απαραίτητα cookies αποθηκεύονται ενώ για τα άλλα απαιτείται η άδεια από τον χρήστη.

  1. Ανήλικοι

Μόνο μετά από συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων είναι δυνατή η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου από ανήλικους.

  1. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, όπως λογοτύπων, κειμένων, και γενικώς κάθε διακριτού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Φιλοσοφικού Σύλλογου «Ιάμβλιχος». Μόνον κατόπιν έγγραφης άδειας από τον σύλλογο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου.

  1. Μεταβολές

Ο φιλοσοφικός σύλλογος έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει χωρίς προειδοποίηση για τις αλλαγές τους παρόντες όρους χρήσης.

  1. Ευθύνη

Ο φιλοσοφικός σύλλογος παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ανελλιπή και δίχως προβλήματα λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να ελέγξει τεχνικά τις περιοχές ηλεκτρονικής φιλοξενίας του ιστότοπου και άρα δεν έχει ευθύνη για τυχόν εφαρμογές που εν αγνοία του μπορεί να προκαλέσουν ζημιές.

Η χρήση και η εφαρμογή πληροφοριών και ασκήσεων που προσφέρονται στην ιστοσελίδα conscience.gr γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την ευθύνη του χρήστη.

Ο φιλοσοφικός σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε υλικού αναρτημένου στην ιστοσελίδα. Καθετί παρέχεται με αγνή πρόθεση και διάθεση προσφοράς, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας του εαυτού και αυτογνωσίας των βαθύτερων περιεχομένων της ανθρώπινης ύπαρξης. Κανένα μέρος του παρεχομένου υλικού (όπως διαλογισμοί, μαθήματα με αλληλογραφία, κ.λπ.) δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμιά περίπτωση, άμεση ή έμμεση, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την εφαρμογή ή παράλειψή του. Ο σύλλογος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, καθώς η χρήση ή εφαρμογή του παρεχόμενου υλικού εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών, κατόπιν προσωπικής τους αξιολόγησης και ενέργειας με βάση τη δική τους ελεύθερη επιλογή.

  1. Σύνδεσμοι (links)

Ο φιλοσοφικός σύλλογος επιλέγει κάποιους ιστότοπους που μπορεί να είναι επιβοηθητικοί στις αναζητήσεις των χρηστών και τους συνδέει με σύνδεσμους (links) στο conscience.gr. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί έγκριση ή αποδοχή του συνόλου του περιεχομένου τους, ούτε βεβαίως φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ο σύλλογος για αυτό. Κάθε χρήστης με ελεύθερη επιλογή του και δική του ευθύνη μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές. Όπως και όταν ο σύλλογος τοποθετεί συνδέσμους της ιστοσελίδας του σε άλλους δικτυακούς τόπους, δεν σημαίνει ότι εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.